Media

Bodily Pieces är ett vokalprojekt bestående enbart av Lars Edvalls röst inspelat i det antal spår som krävs för att reproducera alla instrument och röster från originalversionen.